VVS – otänkbart utan en firmabil.

Utan en firmabil och med ett körkort i plånboken vore det förmodligen svårt för de flesta hantverkarna att ta sig till de olika arbetsuppdragen. Få nämner det i utbildningsannonserna eller i arbetsannonserna, när det kommer till de olika hantverksyrkena. Faktum kvarstår dock. Ett körkort är oftast ett minimikrav när det kommer till att kunna ta anställningar som hantverkare. Utan körkort blir det helt enkelt mycket svårare att kunna ta hantverksjobben – även fast du besitter kompetensen. Firmabilen är på många sätt en VVS-montörs livlina och utan den och ett körkort stannar jobbet direkt. Större firmor och bolag kan ofta tillhandahålla en firmabil till sina anställda och det görs ofta vid upptecknande av anställningsavtal. Men körkort får du som hantverkare se till att införskaffa själv. Problemet med kostnaden för körkort och arbetsmarknad verkar nu äntligen ha uppmärksammats. I skrivande stund erbjuder äntligen Arbetsförmedlingen i Sverige ett körkortslån med hjälp av CSN. Att detta inte uppmärksammats och tillkommit tidigare på svensk arbetsmarknad är beklämmande.

Förhoppningsvis kan även politiker inse behovet av att kunna låna till bil och på det sättet få hantverksfirmorna på ytterligare rull och öka antalet anställda. På samma sätt som ett körkortslån kan gynna arbetsmarknaden kan även ett lån till firmabil från arbetsförmedlingen leda till att företaget kan få ner kostanden för en dyr investering. I förlängningen kommer hantverksföretagen runtomkring i Sverige ha råd att anställa fler – om firmabilen subventionerades genom statliga lån. Om ett företag behöver fler firmabilar för att kunna anställa fler borde inte det alternativet stöttas fullt av Arbetsförmedlingen och i förlängningen av Svenska staten? Firmabilen är navet för en hantverkare i likhet med dennes verktyg och hantverkskompetens. Kort sagt, stannar firmabilen, avstannar allt annat arbete för en hantverkare. I firmabilen hos en VVS-montör finns allt en hantverkare kan tänkas behöva – verktyg, kaffetermosar, GPS för att hitta olika adresser, extra utrustning, lunchlådan, rörtänger i alla sorter, storlekar och längder m.m. Utan firmabilen – ingen verksamhet.

Svensk byggsektor skulle kunna blomstra

Idag finns ett skriande behov av utbildad arbetskraft inom byggsektorn, inte minst i storstäderna och det lavinartade behovet av att bygga nya bostäder. Utan VVS-montörer blir underhåll och nybyggnationen omöjlig att genomföra inom byggsektorn. Om Sveriges politiker på allvar skulle vilja utöka möjligheterna till nyanställningar, expansion och en växande byggbransch borde svensk politik initiera ett nytt politiskt miljonprogram och på allvar ta tag i bostadsbyggandet. Idag skulle det med lätthet behövas ett tvåmiljonsprogram i Sveriges tre största städer Malmö, Göteborg och Stockholm. Tyvärr ser varken svenska staten eller politiker det behovet. En av orsakerna kan vara att bostadsmarknaden idag till skillnad mot 1960- och 1970-talet alltmer blivit en kapitalinvestering och därmed en handelsvara. Rätten till eget tak över huvudet har på det sättet hamnat i skymundan. Skulle politiken initiera ett nytt miljonprogram på bostäder skulle bostadsmarknadspriserna förstås mattas av och i förlängningen sjunka. Bristen på bostäder trissar förstås upp priserna på marknaden. Vore det inte bättre att låta byggsektorn blomstra? Idag blomstrar banksektorn och Nordea flyttar kapitalet till grannlandet Finland.

 
 

Fler artiklar om Okategoriserade