Vad står VVS för?

VVS är en förkortning som står för värme, ventilation och sanitet. Uttrycket VVS betecknar både en hel bransch inom byggsektorn och de tekniska system i byggnader som planeras, projekteras och utförs av branschen. Man talar även om de produkter som används.

 

VVS omfattar
I första hand omfattas system i fastigheter för inomhusklimatet. Vi talar här om vattenförsörjning och avlopp, samt styr- och övervakningssystem för detta. Till VVS räknas allt från system för tryckluft, gaser inom sjukhus och industrier till vattensprinkler med mera.Vad står VVS för 1

 

Yrket
Den som arbetar med VVS-system kallas VVS-montör. Förr i tiden kallades de rörmokare eller rörläggare. En certifierad VVS-montör är en fackman som lagar och installerar VVS-system och anläggningar i hus. Många använder i dagligt tal fortfarande rörmokare som benämning på yrket.

För att bli VVS-montör måste man först genomgå utbildning varefter krävs ett godkänt gesällprov, för att erhålla yrkesexamen. En term i Sverige som på senare år blivit alltmer populär i branschen är installationsteknik, vilket vanligen avser både VVS-teknik samt el- och teleteknik.

VVS är ett viktigt område och utgör en stor del av att få en fastighet i gott skick. Rubin är expert just inom området fastighetsskötsel.

 

I andra delar av världen
Motsvarigheten till de två branscher som i Sverige utgör VVS, är i USA förkortningen HVAC som står för Heating, Ventilating och Air conditioning) och plumbing. I Storbritannien används termen ”Building Services”, som även omfattar elinstallationer.

 

Historiks tillbakablick
Det har mer eller mindre under alla tider funnits olika relativt avancerade tekniker för uppvärmning, kylning och ventilering av byggnader. Vilket även inkluderat vattenförsörjning och avloppsavledning. Den tydligt avgränsade VVS-branschen kom att uppstå under 1800-talet i och med industrialismens genombrott. Själva beteckningen ”VVS” kom att myntas 1930 genom tidskriften VVS. Det var först under 1950-talet som det blev en beteckning på tekniken och branschen.

Företag son arbetat med rörledning, för gas, vatten, avlopp och värmeledningsföretag vars verksamhet varit inriktat på uppvärmning, ventilation, har funnits sedan mitten av 1800-talet. På den tiden uppfattades de fram till omkring 1914 som två olika branscher. Därefter förenades dessa till en gemensam bransch.

Fläkttillverkare utförde under 1900-talet moderna ventilationsanläggningar i industriella anläggningar. Fast det var först under 1950-talet som dessa blev en marknad för speciella ventilationsentreprenörer. Ventilationsinstallationer kom då att bli mer omfattande i kontorsbyggnader, andra lokaler och nu kom även bostäder att omfattas.

De arbetare som jobbade i rörledningsföretagen kallades från början för ”rörarbetare” eller ”rörläggare”. Rörmokare, var först Stockholmsslang. I början av 1900-talet lanserades ordet rörmokare brett och blev en etablerad yrkesbeteckning runt 1930. Under 1970-talet förespråkades yrkesbeteckningarna ”rörmontör” respektive ”ventilationsmontör”, och idag föredras ”VVS-montör”.

 

Taggar: , , , , , , , ,