Utbildning VVS-montör

VVS är en förkortning av värme, ventilation och sanitet.

Man kan utbilda sig till VVS-montör på flera sätt. Via en gymnasieutbildning, som lärling på ett företag eller genom att gå en arbetsmarknadsutbildning och efter godkänt prov bli branschcertifierad VVS-montör.

 

Gymnasieutbildning
Välj inriktningen VVS på VVS- och fastighetsprogrammet med utgång VVS-montör om du önskar utbilda dig till VVS-montör på gymnasieskolan. Efter tre skolår fortsätter utbildningen som montör på ett VVS-företag. Den pågår ungefär i två år. Därefter avlägger du ett branschprov för att bli branschcertifierad VVS-montör. Man behöver ha yrkesexamen från gymnasieskolan, godkänt i de kurser som är krav och att man har arbetat de timmar som krävs och att du varit anställd på ett företag som är anslutet till VVS-avtalet, för att över huvudtaget få göra provet.

Den gymnasiala lärlingsutbildningen är på 2 500 gymnasiepoäng varav minst 1 250 gymnasiepoäng är förlagd till en arbetsplats.Utbildning 1

 

Företagslärling
Den som redan har en gymnasieutbildning, kan utbilda sig till VVS-montör genom att bli företagslärling. Då genomförs hela utbildningen på ett företag. Man arbetar då som lärling under runt fem år. De teoretiska kunskaperna får man genom att gå särskilda kurser för företagslärlingar. Här handlar det om totalt 18 veckors teoriutbildning, vilka är uppdelade på fyra perioder.

Branschprovet avläggs efter cirka fem år. För att får avlägga branschprovet och bli branschcertifierad krävs att man har godkänt i kärnämnena; svenska, matematik och engelska motsvarande treårigt gymnasium. Den som inte gått någon gymnasieutbildning måste läsa in dessa kurser och bli godkänd på dessa och teoriutbildningen innan branschprovet får göras.

Det här alternativet kan passa de som tidigare testat på skolbänken, fast finner det lättare och snabbare att lära sig genom praktiskt arbete än genom att läsa böcker. Då man väljer det här alternativet får man lön under utbildningen.

 

Vuxenutbildning
Man kan också bli VVS-montör genom att gå en arbetsmarknadsutbildning, eller gymnasieskolans utbildning för vuxna 2012. Utbildningen är upp till 52 veckor lång beroende på förkunskaper. Den här utbildningen är jämförbar med gymnasieskolans VVS-utbildning. Den här arbetsmarknadsutbildningen avslutas med en utbildningstid på ett företag till man är färdig, innan branschprovet ska avläggas. Även det här utbildningsalternativet kräver att man har godkänt i svenska, engelska och matematik motsvarande treårigt gymnasium samt godkända kurser från VVS-utbildningen.

 

Jobb direkt
Då själva utbildningen är yrkesförberedande kan lärlingsjobb sökas direkt efter studierna. Som VVS-montör kan man ha sin arbetsplats i andras bostäder, på sjukhus, i affärshus, kontor samt andra typer av byggnader.

 

Taggar: , , , , , ,