En stabil och tillförlitlig arbetstagare

VVS står för värme, ventilation och sanitet. Utan VVS-branschen är bostadsbyggande och underhåll av redan byggda bostäder inte möjligt. Av den anledningen är det inte så förvånande att VVS-branschen utgör en riktigt stor avdelning inom byggsektorn. Mängder av konsult- och entreprenadföretag sysselsätter sig med VVS och det finns ett stort antal organisationer inom den här branschen, som håller ett öga på bland annat arbetsrätt och arbetsmiljöfrågor. En VVS-montör har en omfattande utbildning bakom sig, som börjar med gymnasieutbildning, fortsätter med en plats som lärling och avslutas med ett gesällprov. Efter avslutad utbildning är det inte svårt att få jobb för om det är någonting som alltid behövs så är det just en VVS-montör. Även om lönen till en början inte är så hög finns det goda chanser få den höjd, ju fler års arbetserfarenhet som samlas.

 

Det är arbetskraft i VVS-branschen som ser till att både vattenförsörjning och avlopp fungerar, och de system som styr och övervakar dessa. Dessutom är en VVS-montör ansvarig för vattentillförseln inomhus och för inomhusklimatet när det gäller vattenburna värmesystem. Inomhusklimatet är en komplicerad uppgift beroende på alla de olika möjligheter för uppvärmning som finns. Vattenburna system med element i alla hemmets rum är vanliga, och de värms traditionellt upp med olje-, pellets-, eller vedpannor. Sedan en tid tillbaka byts de emellertid ofta ut mot fjärrvärme, som är en tillförlitlig, praktisk lösning. En annan populär värmekälla är värmepumpar. Nu i energisparandets dagar är naturligtvis värmepumpar precis det vi behöver. De tar vara på kall utomhusluft och omvandlar den med ett fläktsystem till varm inomhusluft. El krävs för att de ska fungera, och det kostar, men istället sparar de in uppvärmningskostnader, då de under vår och höst problemlöst kan klara att hålla inomhustemperaturer på runt 20 grader. Det är bland annat VVS-montörer som står för installationen av dessa olika värmesystem och som är rätta adressen för rådgivning och expertutlåtande.Berlin, Bau Karl-Marx-Allee, Block Südost, Badezimmer

 

När VVS-branschen fick ett samlingsnamn
Ett namn som samlade alla yrkeskategorierna inom värme, ventilation och sanitet skapades inte officiellt förrän på 1950-talet. Det nuvarande namnet hade då cirkulerat inom branschen sedan 1930, då tidskriften VVS hittade på det. Sedan början av 1900-talet hade de olika yrkesområdena inom VVS steg för steg slagits samman till att slutligen få den enhetliga beteckningen “VVS-montör“ under 70-talet.